basque translation

NOTE: This Basque translation of my poem was provided by Arkaitz (Gekko223) through his Fiverr service.


Suak lurran zehar zabaltzen da,

odol-kolore ibaiertz margotuta bezala,

brotxa batekin

eta kolore askoko bala akriliko kargarekin armaturik,

Egizu margolaria pinta dezan bere azkenengo ehundura geruza askoko mundu honen gainean.


Gris errautsa lehen ziren eraikinetan

eta gorpu marroi eta berde motelen gainbehera

dira lur honetan erreina dezaketen errege bakarrak

Fedegabe eta adoratzaileen hildako gorputzez forraturik.

Loreek bakarrik ospatzen dute borroka amaitzean.

Fedegabeek negarrez babesarengatik, zerbitzariak otoitzen bere jainkoei.

Haiek bere banderak aterako lituzkete bakeagatik

Eta oparotasuna haien danborretako taupada bihurtuko litzateke

Eta laguntza bila doazen eskuak bakarrik haien espatak aurkituko lituzkete

Haiek dute leialtasuna, baina ez harrotasuna edo burujabetza.

Sustraiak odolarekin freskatuko litzateke alde guztien adortzaileen odolez.


Ihes egizu erregutzen dizut!

Eta ezeki ezazu propiektu zentzugabe hau

(Horma gainean dena)

Bakarrik irudi lazgarri batekin gerra pintatu ahal dute

Eta ez hitz abstraktu edo ideiez azaldurik.

Edozein ulermenetatik, ezin izango zara inoiz suntsiturik.

Heriotza kezkatzeko gauza bakarra izango litzateke bere mezularien ordez.

Report this Content
This article has not been reviewed by Odyssey HQ and solely reflects the ideas and opinions of the creator.

More on Odyssey

Facebook Comments