Interview met de Jonge ondernemer (18​) Bas Grund
Start writing a post
Lifestyle

Interview met de Jonge ondernemer (18​) Bas Grund

Veel in de media is Bas niet maar onopvallend succesvolle resultaten haalt hij voor zijn klanten. We vroegen hem het een en ander!

297
Bas spreekt op een event

Ondernemer in Hart en Nieren dat is hoe iedereen Bas Grund kent. Sinds zijn 15te is Bas altijd bezig geweest met ondernemen in 2015 begon het ondernemerschap met een kledinglijn voor een sport die Bas Grund toen die tijd deed (Calisthenics). Echter werd dit geen succes na maanden werk is dit niets geworden echter heeft Bas wel veel geleerd over hoe je een bedrijf begint.


Tijdens dit project heeft Bas behoorlijk veel Instagram & LinkedIn connecties gelegd. Dat zette Bas aan het denken "Misschien zit hier ook wel een markt in" in 2016 begon de Online Marketing wereld een beetje volwassen te worden. In die periode begonnen ontzettend veel bedrijven in de Online Marketing waar onder Bas Grund ook!

Hij startte Wire Marketing met dit bedrijf zorgt Bas er voor dat bedrijven bizar hard groeien door Google Ads & Social Media.
Voor veel mensen klonk dit nog raar dat je geld investeert in Google En Social media. Anno 2020 is dat niet meer weg te denken. "We hebben bedrijven laten groeien met 50.000 tot 100.000 euro omzet in minder soms dan een jaar tijd" ongeloofwaardige cijfers als je dit ziet.


Bas Grund verteld ook "Als ondernemer moet je investeren in innovatie dan ga je vooruit. Doe je dat niet dan belandt je daar waar V&D nu is." De quote van Wire Marketing is dan ook "Aanwezig zijn op de juiste momenten dat je klant je nodig heeft. Wij zorgen ervoor dat we je klant op een effectieve manier bereiken op het juiste moment en op de juiste manier."
Sinds 2019 is Bas zich gaan verdiepen in Kunstmatige intelligentie & Ruimtevaart. Bas heeft hier verschillende certificaten voor behaald van de ESA en is bij Space Up Academie geweest in Bremen. Hier waren workshops over Ruimtevaart. Ook doet Bas Grund vanuit de Nasa opdrachten als Solver. Dit zijn verschillende opdrachten zoals hoe gebruikt je AI in de ruimte of hoe zorg je er voor dat ruimte troep geen satellieten raken.


In 2018 startte Bas Grund Plastic Free Food hier mee maakt Bas Grund Restaurants en Hotels Plastic vrij en duurzaam! Door hun huidige niet duurzame producten te vervangen met duurzame producten. Dit bedrijf is er om bedrijven (Hotels & Restaurants) om te helpen te verduurzamen.
In 2020 Zal Bas Grund een bedrijf starten in AI-DP-ML- wat dit gaat worden wil Bas nog niets over kwijt maar evolutionair is het zeker bevestigd Bas Grund.

We vroegen hem ook nog wat losse vragen:


Heb je een mentor? Ik heb geen mentor. Ik haal inspiratie uit succesverhalen die ik hoor. Soms denk ik dat het goed zou zijn om een mentor te hebben, zodat iemand zijn perspectief op bepaalde situaties kan geven. Ik ben goed in het nemen van beslissingen, maar er zijn situaties waarin je zou willen dat je iemand had om het uit te voeren.

Wat is het meest waardevolle advies dat u hebt ontvangen dat heeft bijgedragen aan uw persoonlijke of professionele succes? Dankbaar zijn en nooit verbaasd zijn. Het klinkt erg cheesy, maar het maakt je veel meer waard. Het zal je motiveren, zoals je weet waar je voor werkt, daarnaast zal het je ook de hele dag door in een goed humeur brengen.

Report this Content
This article has not been reviewed by Odyssey HQ and solely reflects the ideas and opinions of the creator.
Featured

21 EDM Songs for a Non-EDM Listener

Ever wanted to check out EDM music, but didn't know where to start? Look no further! Start here.

2421
21 EDM Songs for a Non-EDM Listener
www.wallpapersafari.com

If you have been following me for a long time, then you know I write about two main things: relateable articles and communication media based articles. Now, it is time for me to combine the two. For those of you that don't know, I am a radio DJ at IUP, and I DJ for a show called BPM (Beats Per Minute). It is an EDM, or electronic dance music, based show and I absolutely love it.

Keep Reading...Show less
Student Life

100 Reasons to Choose Happiness

Happy Moments to Brighten Your Day!

22265
A man with a white beard and mustache wearing a hat

As any other person on this planet, it sometimes can be hard to find the good in things. However, as I have always tried my hardest to find happiness in any and every moment and just generally always try to find the best in every situation, I have realized that your own happiness is much more important than people often think. Finding the good in any situation can help you to find happiness in some of the simplest and unexpected places.

Keep Reading...Show less
Featured

6 Things Owning A Cat Has Taught Me

This one's for you, Spock.

8491
6 Things Owning A Cat Has Taught Me
Liz Abere

Owning a pet can get difficult and expensive. Sometimes, their vet bills cost hundreds of dollars just for one visit. On top of that, pets also need food, a wee wee pad for a dog, a litter box with litter for a cat, toys, and treats. Besides having to spend hundreds of dollars on them, they provide a great companion and are almost always there when you need to talk to someone. For the past six years, I have been the proud owner of my purebred Bengal cat named Spock. Although he's only seven years and four months old, he's taught me so much. Here's a few of the things that he has taught me.

Keep Reading...Show less
Featured

Kinder Self - Eyes

You're Your Own Best Friend

9358
Kinder Self - Eyes
Pexels

It's fun to see all of the selfies on social media, they are everywhere. I see pictures with pouty lips, duck lips and pucker lips. I see smokey eyes, huge fake lashes and nicely done nose jobs, boob jobs and butt lifts. Women working out in spandex, tiny tops and flip flops. I see tight abs and firm butts, manicured nails and toes, up dos and flowing hair. "Wow", I think to myself," I could apply tons of make-up, spend an hour on my hair, pose all day and not look like that. Maybe I need a longer stick!"

Keep Reading...Show less
Featured

Rap Songs With A Deeper Meaning

Rap is more than the F-bomb and a beat. Read what artists like Fetty, Schoolboy Q, Drake, and 2Pac can teach you.

27496
Rap artist delivers performance on stage
Photo by Chase Fade on Unsplash

On the surface, rap songs may carry a surface perception of negativity. However, exploring their lyrics reveals profound hidden depth.Despite occasional profanity, it's crucial to look beyond it. Rap transcends mere wordplay; these 25 song lyrics impart valuable life lessons, offering insights that extend beyond the conventional perception of rap music.

Keep Reading...Show less

Subscribe to Our Newsletter

Facebook Comments