yhocvietnamcom on Odyssey yhocvietnamcom
yhocvietnamcom

yhocvietnamcom

Username: yhocvietnamcom

Joined in July 2021

  • ABOUT
    Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam... Hag tags: #yhoc #yte #suckhoe #health #yhocvietnam #ytevietnam #suckhoevietnam #who #vietnamhealth Địa chỉ: 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam SĐT: 84969645151 Website: https://yhocvietnam.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Y-h%E1%BB%8Dc-Vi%E1%BB%87t-Nam-103276528327329 https://yhocvietnam.com.vn/https://www.google.com/maps?cid=8658729579339357502https://yhocvietnam.business.site/https://business.google.com/website/yhocvietnam/https://storage.googleapis.com/cloudlocal/History-of-Traditional-Vietnamese-Medicine.html

Offensive or copyrighted content? Report this User

Facebook Comments