maychanhamchoi on Odyssey maychanhamchoi
maychanhamchoi

maychanhamchoi

Username: maychanhamchoi

Joined in July 2021

  • ABOUT
    Máy chà nhám chổi được biết đế n là dòng máy chuyên dùng làm mịn bề mặt sản phẩm gỗ, máy được thiết kế dạng trục để thực hiện chức năng làm mịn sản phẩm, tùy vào từng độ hạt cát của giấy ráp mà máy thực hiện từ việc chà phá, chà thô, chà tinh. Website: https://kingwoodmac.com/may-cha-nham-choi/ https://kingwoodmac.com/may-cha-nham-choi/

Offensive or copyrighted content? Report this User

Facebook Comments