enghduaifyawjh on Odyssey enghduaifyawjh
enghduaifyawjh

enghduaifyawjh

Username: enghduaifyawjh

Joined in July 2021

  • ABOUT
    Bộ máy Citizen Miyota 9015 đã ra đời trong bối cảnh nhà sản xuất bộ máy “xương sống” của thế giới đến từ Thụy Sĩ là ETA gần như ngừng hoàn toàn việc cung cấp bộ máy cho các thương hiệu bên ngoài tập đoàn Swatch.

Offensive or copyrighted content? Report this User

Followers 1
Facebook Comments