SEO i PR – jak wpływają na firmę?
Start writing a post
News

SEO i PR – jak wpływają na firmę?

SEO

11
SEO i PR – jak wpływają na firmę?

SEO

SEO i PR – jak wpływają na firmę?

W dzisiejszych czasach w mediach społecznościowych prowadzona jest nie tylko zwyczajna, codzienna komunikacja z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. Bardzo często przeprowadza się także kampanie promocji treści. Dzięki nim może być budowany pozytywny wizerunek marki w oczach klientów. Jest on niezwykle ważny, ponieważ od niego zależeć może sprzedaż i ilość osób, zainteresowanych współpracą z firmą.

  1. SEO i PR – czym tak naprawdę są?
  2. SEO PR – dlaczego są tak ważne?
  3. Jaka strategia PR oraz działania SEO mogą pozwolić na wypracowanie pozytywnego wizerunku firmy?

Zastanówmy się, w jaki sposób działania PR i SEO, takie jak wykorzystanie fraz kluczowych związanych z konkretną kategorią produktów mogą wpływać na potencjalnych klientów i jak sprawić, aby sprzedaż firmy została zwiększona.

SEO i PR – czym tak naprawdę są?

SEO to skrót od “Search Engine Optimization”. Oznacza działania, mające na celu zwiększenie szansy na wyszukanie konkretnej strony w wyszukiwarce internetowej, na przykład wyszukiwarce Google. PR z kolei to skrót słów „public relations”. Wiąże się z tym, jak kształtuje się obraz firmy w powszechnej opinii. Oznacza zatem na przykład publikowania treści o konkretnym języku i przesłaniu, dzięki czemu marka kojarzona jest chociażby z radością, wesołymi osobami czy pozytywną energią.

SEO PR – dlaczego są tak ważne?

Od działań SEO PR zależy bardzo wiele. Są to, jak sama nazwa wskazuje, działania łączące SEO oraz PR. To, w jaki sposób firmę postrzegają potencjalni klienci ma ogromny wpływ na to, jak bardzo chętni są na zakupienie jej produktów. Wykorzystując odpowiednią strategię SEO, pozycjonowanie wizerunkowe i frazy kluczowe można sprawić, że marka zostanie uznana przez ogół za wartą uwagi, a co więcej, będzie też często wyświetlana w wyszukiwarce internetowej. To pozwoli większej liczbie osób dowiedzieć się o jej istnieniu. Odpowiednie search engine reputation management oraz działania związane z media relations są absolutnie kluczowe dla funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku XXI wieku.

Jaka strategia PR oraz działania SEO mogą pozwolić na wypracowanie pozytywnego wizerunku firmy?

Najważniejsze jest, aby wszystkie działania SEO i PR były ze sobą spójne. Nawet najlepiej zaplanowany content marketing i najbardziej doskonałe wykorzystywanie słów kluczowych w artykułach na nic się nie zda, jeżeli klienci odkryją niespójność w polityce firmy. Aby przygotować najlepsze artykuły i doprowadzić do wzrostu sprzedaży firmy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje Funkymedia. Dzięki pomocy ekspertów można osiągnąć znacznie lepsze wyniki od samodzielnej pracy.

Report this Content
This article has not been reviewed by Odyssey HQ and solely reflects the ideas and opinions of the creator.
Featured

How Not To Go Insane During Summer

Holy cow. If you're like me, you are bored out of your mind taking summer classes all the way until August. Then just to come right back and take more classes for the Fall?

It is like I am going insane.

527
Pexels
https://www.pexels.com/photo/sunglasses-sunset-summer-sand-46710/

I mean, I am taking rigorous classes which allow me to devote a lot of my time towards them, but still...it is only two classes. By the time I get done, I have a whole half of the day full of nothing. I end up just sitting on my phone for most of the day instead of doing something practical.

So here I have compiled a list of how to keep yourself from not going crazy!

Keep Reading... Show less
Featured

Week One of Being A Freshie Again

August rolls around, and school starts again...

937
Week One of Being A Freshie Again
Dear Freshman Me,

Most of us officially embarked on the journey of college. Yay! more school, how great is that? (Sarcasm people) This past week has been my first week at this amazing university. I've been finding all of the neat little short cuts that save me 10 minutes to get to a class, or just allow me to de-stress a little when I feel over whelmed.

Keep Reading... Show less
Featured

The Life Of Leaving Home

Home away from homelessness.

4162
Chris Barbalis

One of the best things about summers in college is getting to go home. Yes, we work ungodly hours but at least we get to come back to our own bed and mom's cooking. I sat in my dorm back in May counting down the finals that I had left until I was able to go back to where I grew up. It's hard to think though that I'll never have the chance to count that down again.

Keep Reading... Show less
Featured

I Love You, Summer Love

Summer love isn't just for the summer this time.

3922

Ahhh, summer love.

Keep Reading... Show less

When in your life will you have the opportunity to live in a foreign country, to explore a new part of the world, not as a tourist? The answer is right now. 

Keep Reading... Show less

Subscribe to Our Newsletter

Facebook Comments